İzmir Booked.net - Online Hotel Booking
+15°C
facebook twitter youtube feedburner
linkedin linkedin linkedin linkedin
linkedin linkedin

İletişim

15-04-2021 17:29 Kategori: BASIN

"Özgür İGC Yola Çıktı"

facebook twitter youtube feedburner linkedin

""

Değerli meslektaşlarımız;

 

 

Türkiye’de gazetecilerin dayanışma çınarlarından İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 75 yıllık köklü geçmişinde mesleğin karşı karşıya kaldığı zor zamanlarda üyelerinin olduğu gibi demokrasiyi savunanların da umut ışığı olmuştur.

 

Üyesi olmaktan onur duyduğumuz İGC, tarihi mirasını Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Ulusal Kurtuluş Savaşımızın işaret fişeğini ateşleyen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’den alır. İGC; Cumhuriyet devrimlerinin rehberliğinde halkını, ülkesini, yurdunu ve devletini seven İzmirli gazetecilerin mücadele azmini benliğinde yaşatır.

 

Gazetecilik mesleği bugün maalesef, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş yıllarından daha güzel günler geçirmemektedir. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu siyasi ve ekonomik tablo, özellikle de hızla değişen teknolojinin toplumları dönüştürüyor olması, gazeteciliğin geleceğini tartışılır kılmaktadır.

 

Bu ortamda meslektaş dayanışması, mesleğini hep birlikte savunma duygusu, artık geçmişe göre çok daha önemlidir.

 

Bu yeni dönemde İGC, önemli bir role sahiptir. Cemiyetimiz, tarihinden aldığı gücü, geleneği ve ülkesine karşı sorumluluklarını yeniliğe, teknolojiye ve değişime açık dinamikliğiyle geleceğe taşıyacaktır. Bu yapısıyla hem gazetecinin hem demokrasinin umut ışığı olmaya devam edecektir.

 

Bizler, bu anlayışla yola çıkan ÖzgürİGC Grubu olarak üyelerimizi ve mesleği daha fazla kollayan, geleneğini ve ahlaki değerlerini koruyarak yeniliklere hızla ve etkin şekilde uyum sağlayan, gazetecinin özgürlüğünü esas alan bir ana yapı hedefliyoruz.

 

İzmir Gazeteciler Cemiyetinde yeni atılımlar, değişen ve çağa uygun anlayışlar; katılımcı, çoğulcu, belli kişilerin değil, bütün üyelerin gerçek iradesini yansıtan bir yönetim anlayışı ve sistem getirmek üzere yola çıktık.

 

Evrensel gazetecilik ilkelerini ön planda tutan İzmir duruşundan ödün vermeden, pek çok şeyi değiştirmeyi hedefliyoruz.    
Temel amacımız; İGC’nin saygınlığını zirveye çıkaracak, dayanışmanın ön planda olduğu, tüm gazetecilerin kendini bulabileceği, kurumlarla ve kişilerle barışık ama ilkelerinden ödün vermeyen, geniş tabana dayalı bir yönetim oluşturmaktır.

 

Atmayı planladığımız adımlardan bazıları şöyle:

 

“İzmir Gazeteciler Meclisi” kurulacak

 

Özelde İGC, genelde ise gazetecilik mesleğinin geleceği için ortak akıl ortamının oluşturulması gerekiyor.

Cemiyetin artık sadece yönetimdeki birkaç kişinin fikriyle yönetildiği dönemin kapanması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni yönetim; eşit temsil hakkını savunan, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip olacak. Bu yeni anlayışta yönetim kurulu daha çok icracı bir yapıya bürünecek, fikirsel altyapı ve ana rota, İzmir Gazeteciler Meclisince verilecek.

İzmir Gazeteciler Meclisi, tüzüğün ve ilgili yasal düzenlemelerin belirttiği çerçevede yönetim kuruluna yol gösterme hedefiyle oluşturulacak. Meclis, isteyen tüm üyelerimizin katılımıyla ve üyelerinin belirleyeceği periyotlarla toplanacak.

Ayrıca çeşitli nedenlerle İGC’ye katılamamış genç gazeteci arkadaşlar da danışma meclisi niteliğindeki bu yapıda temsil olanağı bulacak.

İGC Yönetim Kurulu proje ve hizmetlerini İzmir Gazeteciler Meclisinin kararları doğrultusunda oluşturacak.

Böylece İzmir’de gazetecilik yapan ya da yapmış olan herkesin karar mekanizmasına olabildiğince fazla oranda katılması sağlanacak.

 

 

İGC’nin bütçe olanaklarını geliştireceğiz, tasarrufa azami özen göstereceğiz

 

Geçmişe göre İGC’nin ekonomik gücünün büyük oranda zayıflatıldığı ortadadır. Bütçe olanaklarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Gelirler artırılacak, giderler kontrol altına alınacak. Tasarruf tedbirlerine azami özen gösterilecek; bu amaçla tüm gider kalemleri tek tek incelenecek, gereksiz harcamalar kısılacak.

İGC varlıklarının envanteri çıkarılacak ve durağan haldeki değerlerimiz ele alınacak. Örneğin boş halde duran (sembolik rakamlarla yıllık kiraya verilen) Dikili’deki değerli arsamızın çok daha iyi değerlendirilmesi için  projeler geliştirilecek.

Üyelerimizin bize emanet ettiği kaynaklar, doğru, yerinde kullanılacak. 75 yıldır göreve gelen yönetimlerin zorluklarla elde ettiği kaynaklar tüketilmeyecek, üzerlerine yenileri eklenmeye çalışılacak. İzmir Gazeteciler Cemiyetinde; güçlü, kimseye muhtaç olmadan, taşınmazlarını satmak zorunda kalmadan, hiçbir girişimi kapatmadan gelecek yıllara taşıyacak bir program uygulanacak.

 

9 Eylül Gazetesi her anlamda büyütülecek
 

Cemiyetimizin basın dünyasına kazandırdığı 9 Eylül Gazetesi, yeni dönemde ekonomik ve mesleki anlamda güçlenerek varlığını sürdürecek. Gazetenin potansiyelini daha iyi değerlendirmek, son yıllarda önemli bütçe sorunları yaşayan İGC için hayati önem taşıyor. “Gazetecilerin gazetesi” 9 Eylül’ün tirajı, mali yapısı ve etkisi büyütülecek. Sadece Basın İlan Kurumu ve belediyelere bağlı yaşayan gazetenin reklam gelirleri artırılacak, daha fazla kâr etmesi için tüm tedbirler alınacak.

9 Eylül, evrensel gazetecilik ilkelerinin uygulandığı, tüm basına emsal teşkil eden bir gazete haline getirilecek. Gazetecilerle ilgili haberler, sayfalarda daha fazla yer alacak. Yazar kadrosu mutlaka gazetecilerden oluşacak. Gazeteci olmayan konuk yazarlar sadece kendi eğitim ve uzmanlık alanlarında yazı yazabilecek.
Üyelerimiz arasında “Gazete 9 Eylül” anketi yapılacak. Çıkan sonuçlar değerlendirilerek ana fikirler uygulamaya konacak. Başta, yıllarını mesleğe vermiş duayenlerimiz olmak üzere, deneyimli üyelerin yer aldığı bir “Danışma Kurulu” oluşturulacak. Saptanacak kriterler, dirayetli bir yönetim mekanizmasıyla uygulanacak.

9 Eylül Gazetesi’nde olabildiğince fazla gazeteciye istihdam olanağı sağlanması için gerekli tedbirler alınacak. İşsiz kalan, ihtiyacı olan ve talep eden gazetecilere 9 Eylül Gazetesi’nde bir süre destek olanağı mutlaka sağlanacak.

 

Sosyal medyada etkin bir 9 Eylül Gazetesi

 

Medyanın dönüşen yapısını dikkate aldığımızda 9 Eylül Gazetesi’ni, sadece kâğıda basılı bir materyal olarak göremeyiz. Gazetenin dijital ortamda daha aktif bir izlenirliğe ulaşmasını, takipçi sayısını ve gelirini artırmasını hedefliyoruz.

İzmir’de doğru, tarafsız ve hızlı bilgiyi yaymayı ilke edinen profesyonellerin buluştuğu bir çatı kuruluş olarak görsel medyada da yer almalıyız. İlk etapta YouTube üzerinde “Gazete 9 Eylül TV”’yi aktive etmemiz gerekiyor. Küçük adımlarla başlayacak bu televizyonun, görsel medyada çalışan meslektaşlarımız için potansiyeller yaratacağını, gelecekte de farklı iş birlikleriyle İGC için önemli bir bütçe alanı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Artık sanal platformlardan da gelir kaydeden bir gazete planlıyoruz. Öte yandan konvansiyonel alanda da kurumsal iş birliklerine giderek haftalık ve aylık ilaveler çıkararak gazetenin gelirini artırmayı; 9 Eylül’ün, işe ihtiyacı olan meslektaşlarımıza daha fazla yanıt vermesini hedefliyoruz.

 

İşsizlik riskiyle karşı karşıya kalan gazeteciye maddi ve manevi destek verilecek
 

Son dönemde gazeteciliğin önündeki en yakıcı sorunlardan biri ne yazık ki işsizlik oldu. Bir günde kapatılan bürolar, basının değişen sermaye yapısı ve siyasi baskılarla gazeteciler yıldırılmaya çalışıldı. 9 Eylül’ün kapılarını ihtiyacı olan üyelerimize açmak istiyoruz. İşsiz gazeteciler, İŞKUR modeliyle istihdam edilecek. Buna göre arkadaşlarımız, yaşamsal gereksinimlerini karşılayacağı şekilde belirli bir süre zarfında 9 Eylül’de çalışacak, sonra yerlerini yeni mağdur meslektaşlarımıza bırakacak. 9 Eylül gazetesi mutlaka stajyer yetiştirecek. Mesleki kuralları doğru öğrenen stajyerler İGC’nin gazetesinden yetişip diğer yayın kuruluşlarına gidecek. 9 Eylül, aynı zamanda bir gazetecilik okulu haline gelecek.

Ayrıca işsizlik riskine karşı üyelerimize destek amacıyla İGC bünyesinde özel bir masa kurulacak. Öncelikle İzmir’deki yayın kuruluşları ile sıcak ilişkiler kurularak koordinasyon sağlanarak iş arayışındaki gazetecilere destek olunacak. İşten çıkarılan gazeteciye gerekli hukuki destek verilecek.

Konvansiyonel medya ağının dışına çıkarak bağımsız yayıncılık yapmak isteyen meslektaşlarımız için KOSGEB desteği ve AB projesiyle girişimci gazeteciliğe önayak olacağız. İzmir’de bir gazeteciler kooperatifi kurulmasının yolunu açacağız.

 

 

Sosyal dayanışma olanakları artırılacak, 9 Eylül gazetesinin yıllık kârının en az yüzde 20’si üyelere sosyal destek olarak aktarılacak

 

Son yıllarda sektörümüzde yaşanan sorunlara pandemi koşulları da eklenince ekonomik ve sosyal açıdan zor duruma düşen üyelerimizin sayısı artmaktadır. Dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İGC, bütün güç ve olanaklarıyla üyelerinin yanında olacak.

9 Eylül gazetesine bugüne kadar İGC bütçesinden ciddi bir kaynak aktarılmıştır. Gazete, İGC’nin en önemli iktisadi kuruluşudur. Güçlendirilen ve geliri artırılan 9 Eylül gazetesinin yıllık kârının en az yüzde 20’si üyelerimize sosyal yardım olarak aktarılacak. Sosyal desteklerin ne şekilde yapılacağına (yardım çekleri, balo, eğitim yardımı gibi) İGC bünyesinde kurulan Gazeteciler Meclisi karar verecek.

Üyelerimizin her an arayabileceği bir “destek hattı” kurulacak, her soruna karşı dayanışma ortamı oluşturulacak. Hiçbir üyemiz ağır yaşam koşullarında yalnız ve çaresiz kalmayacak, İGC’nin tüm olanaklarını ve gücünü yanında hissedecek.

Her üyemiz belirli periyotlarla mutlaka aranacak, istek ve önerileri alınacak. Bu öneriler düzenli olarak birleştirilecek; en çok üyenin istediği proje ve hizmetler, imkânlar ölçüsünde hayata geçirilecek.

 

 

İzmir’deki tüm gazetecilerin uygun fiyatlarla konut sahibi olması için gerekli çalışma yapılacak

 

Üyelerimizin ve kentimizdeki tüm gazetecilerin konut sahibi olabilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Öncelikle bu konudaki ihtiyaç ve talepler anket çalışması ile belirlenecek. Yeterli talebin olması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve belediyelerle temaslar sağlanıp üyelerimiz için en iyi toplu konut modeli belirlenecek. Tam dayanışma ile üyelerimizin ve İzmir’deki tüm gazetecilerin en uygun fiyatlarla konut sahibi olmasının önü açılacak.

 

 

Şeffaf yönetim anlayışı

 

İzmir Gazeteciler Cemiyetinde kayıtsız şartsız şeffaflık ilkesi uygulanacak. Gelir ve harcama rakamlarından haberdar olmak, bir meslek örgütü üyelerinin en temel demokratik haklarındandır. Tüm veriler, İGC kurumsal web sitesinde yayımlanacak, dileyen herkesin verilere koşulsuz ulaşması mümkün olacak.

 

 

Eşitlikçi ve demokratik bir tüzük çalışması yapılacak

 

İzmir Gazeteciler Cemiyetinin tüzüğü, günün koşullarına göre düzenlenecek. Ne yazık ki tüzüğümüze göre üyelerimizin dörtte birinin (çeşitli nedenlerle basın kartlarını kaybettikleri için) seçme hakkı varken seçilme hakkı yoktur. Evrensel gazetecilik ilkeleri ve demokrasinin gerekleri doğrultusunda bir tüzük çalışması yapılacak, bütün bu adaletsizlikler ve çelişkiler giderilecek.

 

 

 

Gazeteciler arasında güç birliği oluşturulacak
 

Başta genç gazeteciler olmak üzere, bugüne kadar oy deposu olarak görülen ancak gerçek anlamda sorunları ve beklentileri ele alınmayan TRT ile diğer radyo ve televizyonların çalışanları, internet gazetecileri, ekonomi muhabirleri, sağlık muhabirleri, foto muhabirleri ve polis – adliye muhabirleri, basın danışmanları ve diğer gazetecilik mesleki dallarından alt komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlar, çatı kuruluşu İGC ile organik bağı sağlayacak, sorunları İGC yönetimine aktaracak, çözüm önerilerini sunacak. Tüm gazeteci örgütlerinin gücü birleştirilecek.

 

 

Uluslararası İzmir Basın Merkezi

 

En küçük kentlerimizde bile gazetecilerin yararlanacağı basın merkezleri faaliyet gösterirken bu olanağın İzmir’de olmaması büyük eksikliktir. Bilgisayar, internet gibi donanımlara sahip, gazeteci arkadaşlarımızın haberlerini yazabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri basın merkezinin, kentin merkezinde oluşturulması için çalışma başlatılacak. Uluslararası nitelik taşıyacak bu merkezde basın toplantılarının da yapılması için gerekli çalışmalar yapılacak. İzmir’de düzenlenecek uluslararası toplantılarda da bu merkez, yabancı ülkelerden gelen meslektaşlarımızın kullanımına açılacak. Değerli üyelerimizin de desteğiyle uluslararası standartlarda, çağın gerektirdiği teknik ve yapısal donanımlara sahip bir basın ve kongre merkezi oluşturmak için çaba harcayacağız.

 

 

İzmir Gazeteciler Yayınevi ve sosyal medya kanalları

 

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, üyelerinin sesinin halka iletilmesinde, kültürel ürünlerinin okurla ve izleyiciyle buluşturulmasında daha aktif rol oynayacak.

Üyelerin hazırladığı kitapların basımı ve yayımı için bir yayınevi oluşturulacak ya da mevcut bir yayıneviyle anlaşma yapılacak. Kurmayı planladığımız basın merkezinde üyelerimizin kültürel ürünlerine dair imza günleri, fotoğraf sergileri, söyleşiler düzenlenecek.

Üyelerin hazırladığı görsel ürünlerin dijital medya üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırılması için İGC’nin Youtube, Instagram ve Twitter adresleri ile 9 Eylül Gazetesi’nde düzenli paylaşımlar yapılacak.

Üyelerin geliştirdiği haber bülteni, belgesel tarzı görsel projelerin çekimi ve yayınlanmasından yaygınlaştırılmasına kadar her noktada bir meslektaş dayanışmasıyla hareket edilecek.

Hedefimiz önümüzdeki 3 yılda İzmir’de halkın sesinin tüm çeşitliliğiyle daha fazla dillendirilmesi ve bunun meslek etiğine uygun olarak nasıl yapıldığını göstermek olacak. Bu dönem, üyelerimizin sadece gerçek dünyada değil, sanal dünyada da yalnız olmadığını gösteren adımlar atmayı planlıyoruz.

 

 

İGC’nin 75 yılını anlatan kalıcı bir eser hazırlayacağız


Duayenlerimizin katkıları ile İzmir’de gazeteciliğin ve İGC’nin son 75 yılını gelecek kuşaklara aktaracak kalıcı bir eser hazırlanması için harekete geçeceğiz.

 

 

Genç İGC ve fahri üyelik

 

Genç gazetecileri cemiyete kazandırmak için hukuki ve ekonomik engelleri kaldırmak en önemli hedeflerimizdendir. Mevcut durumun tespitine yönelik bir çalışma yapılacak, çözüm önerileri İzmir Gazeteciler Meclisine sunulacak.

Özellikle cemiyet üyeliğini ve kurullarda görev almayı engelleyen sarı basın kartı zorunluluğuna ve basın kuruluşlarında minimum çalışma şartlarına yönelik değişiklikler, ortak akılla ve bu yönetim dönemi içinde İzmir Gazeteciler Meclisinden çıkacak kararlar doğrultusunda çözüme kavuşturulacak.

Fahri üyelik mekanizması devreye konacak, genç gazeteciler cemiyetin hizmetlerinden, imkânlar ölçüsünde yararlanacak.

 

 

Gazeteciliğin Ar-Ge mutfağı

 

Mesleğin geleceğinin tartışıldığı bir ortamda İGC bünyesinde yakın gelecekte bir araştırma geliştirme ofisi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kurul Basın Akademisi çatısı altında, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla faaliyet gösterecek.

Sektörde muhabirinden genel yayın yönetmenine ve kurum sahiplerine kadar tüm kesimlerin dünya ve Türkiye’de medya sektöründeki dönüşüme yönelik farkındalığının artırılacağı, yatırım ve gelişme fırsatlarının ortaya konacağı, bu alanlarda yeni girişimlerin destekleneceği ve yeni hukuksal ihtiyaçlara ilişkin çalışmaların yapılacağı bu kurul aynı zamanda üniversitelerle İGC arasındaki etkileşimi de artırmayı hedefleyecek.

Üyelerimiz aylık raporlar ya da görsel bültenler halinde dünyanın dört bir yanında medyanın, kurumların ve çalışanların mevcut durumuna, sektörün geleceğine ilişkin teorileri, risk noktalarını ve uzmanların önerilerini görebilecek.

Ar-Ge altyapısının belirlenmesinde yine İzmir Gazeteciler Meclisinin aktif yol göstericiliği etkili olacak.

 

 

Mesleki gelişim için söyleşi ve kurslar düzenleyeceğiz


Özellikle genç meslektaşlarımızın deneyimli meslektaşlarımızla buluşacağı söyleşiler düzenleyeceğiz. Mesleki tecrübelerin gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.

Bir ülkede demokrasinin evrensel ilkelerle var olabilmesi ve köklenebilmesinin temel koşullarından birinin, özgür basın olduğunu biliyoruz. Basının “dördüncü kuvvet” olarak tüm mekanizmaların ötesinde, bağımsız hareket etmesi de mesleki özgürlüğüne sahip çıkan gazetecilerle mümkün. Dünyaya ve gelişmeye açık, bilgi ve bilinç seviyesini sürekli yükseltme arayışındaki meslektaşlarımız için meslek içi eğitim çalışmaları yürüteceğiz. İhtiyaç duyulan konu ve alanlarda mesleki kurslar düzenleyeceğiz.

 

 

Meslektaşlarımızın yurt dışı deneyimi kazanması için projeler

 

Meslektaşlarımıza yurt dışındaki basın kuruluşlarını görme olanağı sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacak. Bu amaçla dünyanın her yerindeki gazeteci örgütleriyle iş birliğine gidilecek. Yabancı gazeteciler İzmir’de misafir edilirken İzmirli gazetecilerin de o ülkelerde ağırlanması için çaba harcanacak.

 

 

AB ve kamu destekleri

 

İGC’yi yeni dönemde ortak proje geliştirmeye ve yürütmeye daha açık bir kurum haline getirmeyi hedefliyoruz. Hâlihazırda Türkiye Gazeteciler Sendikası ortaklığıyla yürütülen AB projesine, farklı kurumların medya sektörüne yönelik açtığı destek programlarını eklemek üzere çalışacağız.

Bu alanda sadece medya değil; sivil toplum, küresel ısınma, su kaynakları gibi alanlarda kamuoyu çalışmalarına yönelik proje başlıkları geliştirilecek.

AB desteklerini; Uluslararası İzmir Basın Merkezi ve Gazeteci Değişimi gibi büyük projelerde kullanmaya özen göstereceğiz.

AB kaynaklarının yanında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan program başlıkları kapsamında çevre gazeteciliği, bilim ve teknoloji yayıncılığı gibi alanlarda proje teklifleri sunacağız.

 

 

Gazeteciliğin muhalif duruşu desteklenecek


Gazetecilik, doğası gereği muhalif bir meslektir. Uğur Mumcu’nun deyişiyle “Gazeteci bir kamu savcısıdır.” Bu duruş mümkün olan her yolla desteklenecek. Siyasilerin, muktedirlerin yanlış ve eksiklerini ortaya çıkaran gazetecilere olası her türlü saldırıya karşı tek yürek olunacak. Gazeteciye nereden gelirse gelsin her türlü siyasi baskı, şiddetle reddedilecek. Sadece bir açıklama ve kınama ile yetinilmeyecek. Gazeteciye hakaret eden, şiddet uygulayan kişi ya da kurum uygun şekilde özür dileyene kadar tavır ve eylemler sürecek. Mesleğini evrensel gazetecilik kurallarına göre yapan her gazetecinin arkasında güçlü bir İGC’nin olduğunu herkes bilecek.

 

 

Kadın gazeteciler komisyonu kurulacak

 

Doğası gereği ayrımsız, eşitlikçi, demokratik bir toplum idealiyle hareket eden gazetecilik mesleği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesinde öncü bir role sahiptir. Ülkemizde kadınların yaşadığı sorunlar hayati önemdeyken aydınlık fikirlerin kenti İzmir’in buna duyarsız kalması düşünülemez. Kadın gazetecilerin, hem fikren hem de fiziken mesleğini özgürce yapabilmesi, gerek sahada gerek medya ofislerinde çalışırken karşılaştığı sorunların çözümü, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sorunların tespiti ve çözümü için kadın gazeteciler komisyonu kuracağız. Medya kuruluşlarında çalışan kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında bir gün izin hakkının elde edilmesi için girişimlerde bulunacağız.

 

 

Yerel basın ve internet gazeteciliğine destek

 

Basın İlan Kurumu “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” kapsamında gazetelerden, yayınlanacak her reklam karşılığında yüzde 18 oranında kesinti yapılmaktadır. Bu kesintiler, reklam ve ilanlarla ayakta durmaya çalışan kurumlar için çok yüksek bir orandır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bu konuda çalışma yapıp kesinti oranının kaldırılmasını isteyecek ya da en az orana indirilmesi için çalışmalarda bulunacağız.

Yine internet gazeteciğinin yasa ile kontrol altına alınması, basın ilan desteğini alabilmesi için çeşitli yasa teklifleri TBMM gündeminde bekletilmektedir. İnternet Yasası’nın çıkartılması elzemdir. Bu kuruluşların, çalışan kişi sayısı ve SGK’lı personel üzerinden belli standartlara kavuşturulması çalışması önceliklerimiz arasında yer alacak.

 

Ayrıca, gazetecilik yapmayan, bunun eğitimini hiç almamış kişilerin çok cüzi rakamlar ödeyerek aldıkları domain üzerinden çalışma yapan sözde haber siteleri, mesleğimizin önünde bir pürüz olarak görünmektedir. Hem kamuoyu algısı hem de gerçek gazeteciler açısından itibar zedeleyen bu gibi durumların önüne geçilmesi için yetkili makamlar nezdinde çalışmalar yapılacak.


 

Gazetecilerin sorunlarının ele alınacağı kapsamlı bir çalıştay düzenleyeceğiz


Cemiyetimiz 75. yılına ulaşıyor. Bu önemli tarihi olguyu gelecek 75 yıllara miras kalacak anlamlı organizasyonlar ve girişimlerle karşılamak istiyoruz.
Duayenlerimizin, genç gazetecilerin, gazeteciliğin ana dallarından temsilcilerin, hukukçuların, basın yasası ile ilgilenen siyaset insanlarının, çatı örgütlerin iş birliğiyle bir gazetecilik çalıştayı düzenlemek amacındayız. Elde edilecek verileri TBMM Başkanlığına ileterek gazetecilerin özlük haklarını iyileştirecek, onlara soluk aldıracak yasal düzenlemelerin takipçisi olacağız.   

 

 

Büyüklerimizin huzur ve rahatı için çalışmalar yapacağız


Yıllarını bu zor mesleğe adadıktan sonra daha rahat ve huzurlu bir emekliliği hak eden meslek büyüklerimizin her zaman yanında olacağız. Mevcut sağlık anlaşmaları geliştirilecek. Üyelerimizin sıra beklemeden, kimseyi devreye sokmadan, bir telefonla sağlık hizmeti alması sağlanacak. Belirli aralıklarla ücretsiz check- up yaptırmaları mümkün olacak.
 


Sahada çalışan arkadaşlarımıza lojistik destek sağlayacağız
 

Zor şartlarda sahada çalışan arkadaşlarımızın, her biri mini birer servet değerindeki donanımlarını daha ucuza edinebilmesi için firmalarla indirim anlaşmaları yapılacak. Fotoğraf makinesi, objektif, notebook, ses cihazı gibi ekipmanların daha ucuza sigorta edilebilmesi için sigorta şirketleriyle temasa geçilecek. 
Kentimizde son dönemde art arda yaşanan doğal afetlerdeki deneyimlerimiz de ortaya koydu ki toplumsal olaylarda gazetecilerin görevlerini daha rahat yapabilmesi için etkin lojistik desteğe ihtiyacı var. İGC her koşulda gazetecilere bu lojistik desteği sağlamak için gerekli çalışmaları yapacak.

 

 

Kordon’da dairelerimizin bulunduğu bina en kısa sürede yeniden inşa edilecek

 

Kordon’da 12 dairemizin bulunduğu 50 yıllık bina ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu için boşaltılmıştır. Bu durum İGC’nin aylardır önemli bir kira gelirinden mahrum kalmasına neden olmuştur. Dahası yersiz kalan cemiyet merkezimiz, Karataş’taki lokalimize sığınmak zorunda kalmıştır. Kordon’daki binanın en kısa sürede deprem koşullarına göre yeniden yapılması için çalışmalar hızlandırılacak. İGC’nin dairelerine en uygun koşullarda, yeniden kavuşması için kurumlarla iş birliği yapılarak azami gayret gösterilecek.

 


Gümüldür Tesisleri üyelerimize 12 ay boyunca hizmet verecek


Gümüldür Tesislerimiz baştan aşağı yenilenecek, tesislerin iyileştirilmesi sağlanacak. Cemiyet üyesi olmayan ama bu mesleğe emek veren genç gazetecilerin tesislerden daha çok yararlanmasının önü açılacak. Üyelere yönelik çeşitli etkinliklerle tesisin kullanım aralığı genişletilecek. Hem üyelere daha fazla hizmet olanağı hem de gelir getirmesi sağlanacak. Gümüldür’deki tesislerimizin yılın büyük bölümü atıl durumda kalması önlenecek. ilk etapta 6 ay daha sonra da 12 ay hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacak.


Karataş’taki lokalimiz elden geçirilecek


Karataş’taki lokalimiz elden geçirilecek. Mümkün olduğu takdirde yeni eklemeler, yeni işletme anlayışı ile üyelerimize çok daha kaliteli hizmet sunulacak. Buradan yararlanan üyelerimize yönelik bir anketle, yapılacaklar belirlenecek.

 

 

Bu yolda birlikte yürümeye davet ediyoruz

 

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin onurlu geçmişini ve evrensel gazetecilik ilkelerini rehber edindiğimiz bu yolda tüm meslektaşlarımızı birlikte yürümeye davet ediyoruz…

 

 

 

ÖzgürİGC Grubu Adına;

 

Mustafa YILMAZ, Nurhayat TALAY, Serdar YILMAZ, Semra SAYGI, Tolga ALBAY, Duygu ÖZSUPHANDAĞ YAYMAN, Şükrü AKIN, Fahrettin DOKAK, Kamil ARAÇÇI, Abdi KARAGÖZOĞLU, Erkut ŞAHİN, Zeynep GÜREL, Hürol DAĞDELEN, Nihal ÖZKEN, Mustafa OĞUZ, Ozan YAYMAN, Ali Rıza KARASU, Denizhan GÜZEL, Serdar AĞIR, İlhan ARGA, Murat ÖZKEN, Işıl KAYA, Fatih YAPAR, Figen BİCAN BULAM, Esra KAPAR, Aziz TALAS…..

 

 Bu haber 110 defa okunmuştur.

Yeni Haber

HABERE YORUM YAZINFACEBOOK YORUM


DİĞER BASIN HABERLERİ

izbel

Foca Belediyesi

gazete manşetleri
ANKETİMİZE KATILIN

Yeni Haber Gazetesi Sitesini Beğendinizmi?

96.8%

3.2%

Bölge Kafe

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yeni Haber

Tugra Soft Haber Yazılımları

Taypark


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Tercuman